I'm a Minimalist

W życiu nigdy nie jesteśmy bezwolni, są za to MYŚLI, RZECZY i (BEZ)CZYNNOŚCI, które z różnych powodów nas ograniczają.


W dzisiejszym poście opowiem o ogromnie inspirującej sile MINIMALIZMU - i nie mam tu na myśli kierunku w architekturze modernizmu, tylko filozofię "uproszczonego" życia. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie. Poruszyła mnie, bo dotyka dokładnie tych wartości, które chciałabym pielęgnować. To właśnie nimi chcę się z Wami dzielić. Minimalizm jest sztuką oszczędnego życia pozwalającego w pełni cieszyć się urokiem trwającej chwili. Doświadczać spokoju, cieszyć się wolnością. Oddzielić to co warte, od tego co śmieciowe.

 Jakie zmiany niesie za sobą minimalny styl życia?  Jak stać się minimalistą? 
Poniżej lista elementów, które ustawiłam wg hierarchii ważności zachodzących zmian: 
-
In life we are never powerless, there are THOUGHTS, THINGS and (NO) ACTIONS which restrict us for various reasons.
In today's post I'll talk about extremely inspirational power of MINIMALISM - and I do not mean the branch in modern architecture, but the philosophy of "simplified" life. It earns great interest in recent times. Minimalism touched me because it affects precisely those values that I want to cherish.  I want to share them with You. Minimalism is the art of a careful life, that allows you to fully enjoy the charm of small moments. To experience peace and enjoy freedom. Separate precious moments from junk.

  What changes brings minimal lifestyle? How to become a minimalist?
Below is a list of changes that I set according to a hierarchy of importance:


#Thoughts


                    

Zacznę od tego, co dzieje się w głowie. Jeśli chcemy zmienić nasz świat musimy zacząć od zmiany myślenia. Uspokoić szalejący ocean pragnień, złości i strachu. Polecam blog Marc&Angel dla osób pragnących pozbyć się tego co odbiera radość życia.  Po drugie znajdźcie czas dla siebie. Minimum 10 minut dziennie na wyciszenie, najlepiej w samotności z ograniczonym dopływem bodźców z otoczenia. Tylko w ciszy będziecie w stanie odnaleźć siebie, zadecydować o przyszłości i marzyć. 
-
I'll start with what is happening in your head. If we want to change our world, we must begin with a change of the way we think. Calm the raging ocean of desires, anger and  fears. I would recommend the blog of Marc & Angel for those who want to get rid of what takes the joy of life. Second, find the time for yourself. At least 10 minutes of a day to wind down. The best will be a paceful place with limited access to a external distractions. Only silence gives You a chance to find yourself, decide about future and dream.


#Speech


Mów tylko to co jest zgodne z Twoimi przekonaniami pamiętając aby nie zrobić swojemu rozmówcy niepotrzebnej przykrości. Wyrażaj to co myślisz, bądź szczery - czyli szanuj drugą osobę. Mów esencjonalnie, oszczędzisz czas sobie i rozmówcy.
Prafrazując słowa Sokratesa:
 "Czy to co masz do powiedzenia, jest na pewno, bez żadnych wątpliwości prawdą? 
Czy  jest to przynajmniej dobre? 
Czy jest to przynajmniej pożyteczne? Czy jest konieczne aby to powiedzieć?  
- Jeśli więc nie jest to ani dobre, ani prawdziwe, ani konieczne - to po co o tym mówić?"
-
Speak only what is consistent with your beliefs, be sure not to make your interlocutor unnecessary trouble. Speak what you think, be honest - that is respect the other person. Speak essencionally, it spare time for both of You.
 Paraphasing Sokrates:
"Is what you have to say for sure, without any doubt true?
Whether is it at least good?
Whether is it at least useful? Is it necessary to say?
- So if it is neither good nor true nor necessary - so why talking about it? "


#ActionCzerp przyjemność w pełni z ulubionych aktywności. Ogranicz ilość czynności wykonywanych w tym samym czasie. Skup się na jednej, wykonaj ją precyzyjnie i dokładnie tak aby efekt był dla Ciebie w 100% zadowalający. Nie pozwalaj aby inne osoby, przedmioty, media zdominowały Twój ulubiony moment!
-
Fully enjoy your favorite activity. Limit the amount of actions performed at the same time. Focus on one, do it accurately and precisely so that the effect will 100% satisfy you. Do not let the other people, objects or media dominate your favorite moment!


#InteriorKolejnym elementem jest Twoje otoczenie, meble, bibeloty, pamiątki etc. To czym się otaczasz wpływa na Twoje samopoczucie. Przestrzeń pomagająca nam prawidłowo funkcjonować nie może być "zaśmiecona", przeładowana i chaotyczna.
Powiedziałabym, że w architekturze wnętrz minimalizm to klarownie zaprojektowane, ergonomiczne przestrzenie, komfortowe i jasne. Pozbawione sztuczności i zadęcia. Wkomponowane w naturalną biosferę. Wykonane z naturalnych, dobrej jakości materiałów. Co można zrobić, aby nasz dom stał się bardziej przyjaznym? Między innymi ograniczyć ilość posiadanych dóbr. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, polecam 10 Creative ways to declutter your homeO minimalistycznych wnętrzach będę jeszcze pisać w kolejnych postach, bo to jeden z moich ulubionych tematów.
-
Another element is your surroundings, furniture, memorabilia ect. What surrounds you affects your well-being. Space helping us to function properly can not be "littered", overloaded and chaotic.
In interior design minimalism is a clearly, ergonomic space, comfortable and bright. Devoid of artificiality and pomposity. Integrated with the natural surrounding. Made from natural, high quality materials. What can I do with my house to become more friendly? First of all, limit the amount of possessions. If you do not know how to do it, I recommend 10 Creative Ways to declutter your home.  I will write about minimalistic interiors in the following posts, because it is one of my favorite topics.

#Fashion

Ubiór adekwatny, elegancki ale z kolei nie czasochłonny. W tym temacie bardzo bliski mi jest ruch Slow Fashion. Ubrania szyte przez rodzimych projektantów, materiały ze znanych, bezpiecznych źródeł. Posiadanie mniejszej ilości ubrań ale za to wysokiej jakości. Jeśli czujecie, że potrzebujecie inspiracji / motywacji w tym temacie, to polecam ten post: A Particular Guide to Owning Fewer Clothes. Co warto posiadać w szafie? O tzw. "must have" będę pisać w kolejnych postach.  
-
Appropriate clothing, elegant but not time-consuming. This topic is very close to Slow Fashion movement. Clothes sewn by local designers, materials from known, safe sources, having high quality but fewer amount of clothes. If you feel that you need an inspiration / motivation in this topic, I recommend you this post: A Particular Guide to Owning Fewer Clothes. What you should have in your closet?  I will write in the following posts about "must have" items.

#DesignW tej kwestii jestem absolutną tępicielką podróbek i "mebli inspirowanych". Jeżeli szczerze uwielbiasz dobrze zaprojektowane przedmioty, to doceń wysiłek autora włożony w stworzenie ponadczasowej ikony! Kup mebel oryginalny, certyfikowany, z gwarancją legalności. Tutaj też istotne są naturalne materiały i dodatkowo ręczne rzemiosło. O tym w co warto inwestować i jak odróżnić bubel od oryginału będę pisać na blogu. 
-
In this subject I'm an absolute exterminator of fakes and "inspired furniture". If you truly love well designed items, appreciate the effort's gone into the creation of timeless icons! Buy a piece of original furniture, certified, with a guarantee of legality. The natural materials and hand craftsmanship are also importantI will write on the blog what is worth to invest in and how to distinguish sell from the originals.


#FoodJesteśmy tym co jemy. Jeśli masz do siebie szacunek, to chcesz dobrze traktować swoje ciało. Czyli jeść zdrowo. Oznacza to ograniczenie wstępnie przygotowanych potraw, sztucznych składników (np. sodu). Ważna będzie nie tylko jakość ale i ilość. Temu tematowi na blogu poświęcony będzie oddzielny dział. 
-
We are what we eat. If you respect yourself, than you want to treat your body well. So eat healthy. It means limiting pre-prepared food and  artificial ingredients. It is not only about quality but also about quantity.  Food topic will have separate section on my blog. 


Teraz już wiecie w jakim duchu będę prowadzić dalsze wpisy na blogu. Jeśli chcecie więcej zostańcie ze mną.


Now you know the spirit of future entries on my blog.
If you want more stay with me.


More inspiring Moods:
 

 
photos from:
http://thegiftsoflife.tumblr.com/

4 komentarze:

 1. I am totally impressed the way you have presented the simple but powerful idea to be a rich person. thanks dear for sharing such a wonderful post with motivational ideas.

  Mohinder Paul Verma
  http://goo.gl/6g0RkQ

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo mi się podoba to co napisałaś w tym poście, właściwie to ze wszystkim się zgadzam i staram się wprowadzać zdrowe nawyki do mojego życia. Szczególnie powinnam sobie wziąć do serca przytoczone przez Ciebie słowa Sokratesa, gdyż czasem trudno mi powstrzymać się od powiedzenia czegoś przykrego... W każdym razie, ciekawy post, czekam na więcej i obserwuję bloga aby wchodzić systematycznie :)

  Pozdrawiam ciepło,
  www.InBlueRose.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj Marto!
   Bardzo mi miło przeczytać Twój komentarz do mojego posta:)
   przeniosłam mój blog na stronę www.cecibloom.pl i tam też Cię serdecznie zapraszam!

   Usuń
 3. Witaj Marto!
  Bardzo mi miło przeczytać Twój komentarz do mojego posta:)
  przeniosłam mój blog na stronę www.cecibloom.pl i tam też Cię serdecznie zapraszam!

  OdpowiedzUsuń